AKTUALNOŚCI

Arena Bydgoszcz szuka sponsora tytularnego.

Miasto Bydgoszcz poszukuje sponsora tytularnego dla hali Arena Bydgoszcz.

Zwycięzca ogłoszonego konkursu uzyska wyłączne prawa do nadania Oficjalnej Nazwy Hali oraz stworzenia Logo. Uzyska także m. in. status Sponsora Tytularnego Hali stosowanego we wszystkich oficjalnych dokumentach i w materiałach promocyjnych, a także prawo do wykorzystania wizerunku Hali do celów marketingowych. Umowa zostanie zawarta na okres minimum 3 lat, a maksimum 5 lat – z możliwością przedłużenia tego terminu w ramach negocjacji. Składający ofertę może skorzystać także z elastycznych możliwości dotyczących płatności (opłata roczna lub miesięczna)
Arena Bydgoszcz została oddana do użytku we wrześniu 2014 roku. W latach 2014 – 2019 zgodnie z umową sponsorską nosiła nazwę  „Artego Arena”. Na co dzień hala jest miejscem treningów i rozgrywek ligowych bydgoskich koszykarek i koszykarzy. Widownia mieści niemal półtora tysiąca kibiców. Hala sportowa w szczególności przeznaczona jest do rozgrywania meczów siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.

Możliwość aranżacji wnętrza hali pod kątem imprez sportowych, wydarzeń kulturalnych i targowych plasuje ją w kategorii obiektów uniwersalnych. A otoczenie parku i położenie w bezpośredniej bliskości rzeki Brdy sprzyja organizacji imprez.

Na oferty czekamy do 31 stycznia 2020r. do godz. 11:00. Swoją ofertę należy przekazać w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, w sekretariacie Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą ul. Jezuicka 1 pok. 106 A. Z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ. Oferta na konkurs na sponsora tytularnego dla Hali Sportowej, zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 59” lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres. W przypadku przesłania oferty pocztą decydować będzie data stempla pocztowego/ wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Oferta partnersko-reklamowa znajduje się tutaj: https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/aktualnosci/zzz_pojedyncze_O/oferta_hala.pdf

Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się tutaj: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/595886/Zarz%C4%85dzenie-783_2019