LODOWISKO

Cennik

Kliknij przycisk "więcej", aby przejść do szczegółów.

Ceny za korzystanie z lodowiska i usług dodatkowych w sezonie 2019/2020.

Bilet normalny – do 30 minut opłata stała w wysokości 5 zł + 0,20 zł za każdą następną
rozpoczętą minutę.
Bilet ulgowy – do 30 minut opłata stała w wysokości 3 zł + 0,15 zł za każdą następną  rozpoczętą minutę – ulga nie dotyczy wypożyczenia i ostrzenia łyżew.
Bydgoska Karta Rodzinna 3+  – minus 60% biletu normalnego , a także  minus 60% wypożyczenie łyżew i minus 60 % ostrzenie łyżew,
Bydgoska Karta Rodzinna 4+  – minus 60% biletu normalnego  a także  minus 60% wypożyczenie łyżew i minus 60 % ostrzenie łyżew,
Bydgoska Karta Seniora (60+) – minus 50% biletu normalnego – ulga nie dotyczy wypożyczenia i ostrzenia łyżew.
Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studentom do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, rencistom na podstawie ważnej legitymacji – ulga nie dotyczy wypożyczenia i ostrzenia łyżew.
Dziecko w wieku przedszkolnym do 7 lat, zanim rozpocznie naukę szkolną na lodowisku musi przebywać pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, wówczas za bilet nie płaci, natomiast opiekun za bilet ulgowy. Przysługuje prawo tylko do jednej ulgi.
Osoba ucząca się jeździć na łyżwach musi obowiązkowo jeździć w kasku.
W wypożyczalni znajdują się „niedźwiadki” służące do nauki jady na łyżwach.

* Wypożyczenie łyżew  (cena podstawowa) - 8 zł
* Ostrzenie łyżew (cena podstawowa)  - 10 zł
* Zgubienie transpondera  („zegarka”)  -100 zł