AKTUALNOŚCI

Przydatne informacje

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się w zasadami pobytu na lodowisku. Prezentujemy tu krótki opis funkcjonowania automatycznego systemu naliczania opłat, regulamin obiektu i wypożyczalni oraz cennik.

 
1. Na lodowisku obowiązuje elektroniczny system biletowania i pomiaru czasu pobytu. Wiąże się z tym konieczność pobrania w kasie urządzenia pomiarowego w postaci naręcznego "zegarka". Urządzenie to umożliwia wejście na płytę lodowiska (tylko w łyżwach), skorzystanie z zamykanej elektronicznie szafki, oraz wypożyczenie sprzętu. System zlicza czas pobytu na płycie lodowiska od momentu wejścia na lód.  Naliczenie należności nastąpi przy kasie - po zwrocie "zegarka". Wypożyczalnia  dysponuje następującymi numerami łyżew: figurówki 28-41, hokejówki 27-46.

2. Osoby towarzyszące mogą skorzystać z widowni - wówczas nie pobiera się elektronicznego identyfikatora - "zegarka". Klatki schodowe na trybunę znajdują się przy wejściu głównym.

3. Pełny cennik i informacje o ulgach i kartach seniora i mieszkańca tutaj. 

4. Regulamin lodowiska tutaj.

5. Regulamin wypożyczalni sprzętu tutaj.