Historia bydgoskiego centrum szkoleniowego NATO

Bydgoskie Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre) powstało w 2004 roku. Było pierwszą jednostką ulokowaną przez Sojusz w krajach byłego bloku komunistycznego. Obecnie jest jednym z dwóch centrów szkoleniowych NATO na świecie. Od 2009 rezyduje w nowoczesnej siedzibie na bydgoskim Błoniu.

Centrum Szkolenia Sił Połączonych to ośrodek szkoleniowy NATO podległy Dowództwu ds. Transformacji w Norfolk. W Bydgoszczy został oficjalnie otwarty 31 marca 2004 roku, zaś sama uroczystość inauguracyjna odbyła się 25 lipca 2004 r.

Ćwiczą koalicyjną interoperacyjność

Zadaniem JFTC jest szkolenie oficerów z krajów wchodzących w skład Sojuszu oraz państw współpracujących w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju. Kolejnym zadaniem centrum jest upowszechnianie najnowszych technologii i rozwiązań w zakresie działań na szczeblu taktycznym. Centrum organizuje szereg szkoleń, konferencji i ćwiczeń dla kadry oficerskiej NATO. Co roku odbywają się w nim Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej (CWIX) NATO z udziałem tysiąca uczestników z ponad 20 państw członkowskich oraz agend NATO.

Szkolą szpicę. Wystarczą trzy dni

Już trzy lata od rozpoczęcia działalności JFTC zaczęło prace nad przygotowywaniem żołnierzy do misji w Afganistanie. Później również do służby w wielonarodowych korpusach wyznaczonych do dowodzenia siłami Very High Readiness Joint Task Force. VJTF to tzw. szpica, czyli siły szybkiego reagowania, które w konkretnych przypadkach kryzysowych gotowe są do działa w ciągu góra trzech dni. To przede wszystkim odpowiedź Paktu Północnoatlantyckiego na zagrożenia ze strony ekstremistów oraz na rosyjską agresję na Ukrainie. W związku z terrorem za naszą wschodnią granicą, kraje NATO zdecydowały się utrzymywać wzmocnioną obecność wojskową na wschodnich rubieżach Sojuszu.

Wzmacnianie jedności

Centrum NATO w Bydgoszczy było ostatnio odpowiedzialne choćby za Loyal Leda – ćwiczenia kierujące operacjami tysięcy żołnierzy w kilku miejscach w Europie. – Spójność jest dla NATO jedną z najważniejszych wartości, a Loyal Leda 2022 była jej najlepszym przykładem. Realizując te ćwiczenia przyczyniliśmy się do wzmocnienia jedności NATO i pomogliśmy zwiększyć interoperacyjność Sojuszu, zarówno pod względem proceduralnym, jak i kulturowym – stwierdził gen. dyw. Norbert Wagner, dowódca JFTC i dyrektor szkolenia.

Żołnierze planują z wyprzedzeniem

Głównym zadaniem Loyal Leda 2022 było szkolenie i ocena zdolności tureckiego korpusu sojuszniczego do objęcia roli dowództwa korpusu bojowego NATO na rok 2023. Ćwiczenia polegały na działaniach lądowych na szczeblu taktycznym. JFTC pełniło rolę oficera dowodzącego. Centrum podkreśla, że ćwiczenia były poprzedzone ponad rocznym planowaniem i przygotowaniami szeregu prestiżowych wojskowych formacji: Naczelnego Dowództwa Sił Sojuszniczych w Europie, Naczelnego Dowództwa NATO ds. Transformacji, Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO w Brunssum, Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO, V Korpusu Armii USA, Agencji NATO ds. Komunikacji i Informacji, Rezerwy Marynarki Wojennej USA i innych.

Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM