Kategoria I Rzeczypospolita

Gdy Bydgoszcz była sukienniczą potęgą

W Bydgoszczy w XVI i XVII obok innych rzemiosł bardzo pomyślnie rozwijało się sukiennictwo. Praca sukienników była złożona, składało się na nią wiele etapów. Przede wszystkim trzeba było umożliwić członkom cechu kupno dostatecznej ilości wełny owczej. W związku z tym…

Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM