Pomorska Brygada Logistyczna wkrótce będzie świętować 20-lecie działalności

Zabezpieczają większość kontyngentów wojskowych na polskich misjach w krajach, gdzie trwają lub trwały konflikty zbrojne. Za rok minie 20 lat od rozpoczęcia działalności 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Impulsem do utworzenia w 2004 roku brygady logistycznej, jednej z najważniejszych dla polskich żołnierzy na misjach jednostek, było zaangażowanie naszego kraju w działania sojusznicze na terenie Iraku. Strona polska zadeklarowała tak duży udział sił bojowych w konflikcie, że niezbędne było utworzenie drugiej (po opolskiej) brygady logistycznej. Pomorski Okręg Wojskowy, w strukturach którego działali do 2011 roku logistycy (od września POW zastąpił Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) zdecydował, że operacje stabilizacyjne muszą być zabezpieczone przez jak największą liczbę żołnierzy. Tym samym bydgoska brygada stała się największą pod względem podporządkowanych jej batalionów jednostką w kraju, kierującą się zasadą „Logistyka wyrusza pierwsza i powraca ostatnia”. Najważniejszymi misjami były działania w Iraku, Afganistanie, Libii i Syrii, ale nasi logistycy służyli też m.in. w Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Mali czy Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie bydgoska brygada pełniła funkcję oddziału gospodarczego.

Pomogą w przypadku klęsk żywiołowych

Oprócz wsparcia wojsk biorących udział w misjach pokojowych ONZ zadaniami 1BLog są też utrzymywanie sił i środków do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych oraz szkolenie pododdziałów zgodnie ze wspólną doktryną i procedurami NATO.

Dziesięć batalionów

Jak już wspomnieliśmy, naszym logistykom podległych jest dziesięć batalionów. W Bydgoszczy stacjonuje dowództwo jednostki oraz 1 Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia, 1 i 2 Batalion Logistyczny oraz Narodowy Element Wsparcia. W skład 1BLog wchodzą też: 3 Batalion Logistyczny w Glewicach, 1 Batalion Składowania w Olsztynie, 11 Batalion Ewakuacji Sprzętu oraz 52 Batalion Remontowy w Czarnem, 112 Batalion Remontowy Giżycko, 8 Batalion Remontowy Kołobrzeg i elbląski 16 Batalion Remontowy.

Chlebowóz i gumowe zbiorniki

Logistycy mają konkretne zadania, do których wykonania niezbędny jest konkretny sprzęt. Z uwagi na to, że trzy z batalionów transportują zaopatrzenie dla pozostałych wojsk, flota ciężarówek dużej ładowności to kilkaset pojazdów, w tym cysterny i polowe warsztaty gotowe do przeprowadzenia napraw sprzętu uszkodzonego na polu walki. Składają się na nie: WOP – Warsztaty Obsługi Pojazdów, WRP – Warsztaty Remontów Pojazdów, PSŁ-16 – Polowe Stacje Ładowania, WSB – Warsztaty Spawalniczo-Blacharskie i RWEM – Warsztaty Remontu Sprzętu Uzbrojenia i Elektroniki. Na wyposażeniu 1BLog są także ciągniki pancerne, gąsienicowe i siodłowe, wozy pomocy technicznej, przyczepy transportowe, zestawy niskopodwoziowe, sprzęt przeładunkowy oraz pojazdy specjalne, takie jak karetki reanimacyjne, ambulanse stomatologiczne, chłodnie, chlebowozy, cysterny, cysterny paliwowe i wodne. Specyficznym sprzętem dysponuje jedyny w brygadzie olsztyński batalion składowania. Na jego stanie są np. gumowe zbiorniki, pozwalające na budowę składów paliwa. Logistycy uzbrojeni są w broń strzelecką oraz armaty przeciwlotnicze.

Dowódcami 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego byli do tej pory: gen. bryg. Fryderyk Czekaj (2004–2005), płk Mieczysław Pawlisiak (2005–2008), gen. bryg. Dariusz Łukowski (2008–2011), płk Dariusz Pluta (2011–2015), płk Dariusz Żuchowski (2015-2017), płk Mariusz Skulimowski (2017-2021), cz.p.o. płk Radosław Dłutkowski (2021-2022) oraz pełniący służbę na tym stanowisku od 2022 r. płk Witold Bartoszek.

Sztandar z krzyżem maltańskim

Sztandar wojskowy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacyjny pod przewodnictwem wojewody kujawsko-pomorskiego reprezentujący mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Na płacie głównym sztandaru, w centralnym miejscu krzyża maltańskiego, znajduje się Orzeł RP otoczony wieńcem laurowym. W narożnikach płatu umieszczone została cyfra „1” oznaczająca numer porządkowy Brygady Logistycznej. Na rewersie, w narożnikach, w otoczeniu liści laurowych, znajdują się kolejno: herb województwa kujawsko-pomorskiego, odznaka pamiątkowa Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego, odznaka pamiątkowa brygady oraz jej data utworzenia – 30.06.2004 r.

1 Brygada Logistyczna otrzymała sztandar wojskowy, prawo do nadawania odznaki pamiątkowej wraz z ustanowieniem corocznego święta na dzień 30 czerwca.

Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM